MU Thành Công | TEST: 04/04 - OPEN: 06/04

KHẢM SOCKET GIÁP TRỤ VÀ VŨ KHÍ CHO TỪNG CLASS (THAM KHẢO)

 

Cách khảm Vũ khí
+Khảm vũ khí : DL - DK – MG - RF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí Sum - DW

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Lửa ma lực 20
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm vũ khí cho EF

 • Socket 1 - Lửa Tối đa
 • Socket 2 - Sét 10%
 • Socket 3 - Băng 37
 • Socket 4 - Sét 8%
 • Socket 5 - Lửa cấp độ


+Khảm cho khiêng thi cho thêm 30% tăng phòng thủ cho khiêng


Cách khảm đồ
*MG-DW-DL-RF khảm như nhau

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - Nước PTK 30%

 

*EF

 • Socket 1 -Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phòng thủ 10%>
 • Socket 5 - EF ko khảm PTK 30 mà khảm Phòng thủ 30*DK-SUM

 • Socket 1 - Đất <38>
 • Socket 2 - Gió < 4%HP >
 • Socket 3 - Nước < 4%GST >
 • Socket 4 - Nước < Phản hồi 5% >
 • Socket 5 - Nước <Phòng thủ 30>

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hướng dẫn cách tăng điểm cơ bản để Train cấp [đọc: 636] 04-04-2018
Mua bán tài khoản và vật phẩm cần đọc để tránh bị lừa đảo [đọc: 461] 04-04-2018
Cách khảm Sockets để kích thêm dòng Tính Năng Sockets [đọc: 156] 04-04-2018
Hướng dẫn mua đồ trên Webshop [đọc: 524] 04-04-2018
Tính năng mở rộng túi đồ nhân vật [đọc: 226] 04-04-2018
Hướng dẫn phòng chống Hack và Keylogger [đọc: 225] 04-04-2018
Hướng dẫn ép linh tinh khác [đọc: 377] 04-04-2018
Hướng dẫn ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 279] 04-04-2018
Hướng dẫn ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 271] 04-04-2018
Hướng dẫn ép Quạ Tinh - Dark Raven [đọc: 239] 04-04-2018
Hướng dẫn ép Sói Tinh - Fenrir [đọc: 396] 04-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 3 - Wing 3 [đọc: 589] 04-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 2 - Wing 2 [đọc: 500] 04-04-2018
Hướng dẫn ép Cánh Cấp 1 - Wing 1 [đọc: 559] 04-04-2018
Hướng dẫn ép dòng tím 380 [đọc: 499] 04-04-2018
Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony [đọc: 482] 04-04-2018
Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket [đọc: 490] 04-04-2018
Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15 [đọc: 598] 04-04-2018
Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 797] 04-04-2018
Các Lệnh Cơ Bản trong game Mu Online [đọc: 846] 04-04-2018